Kdo jsme?
Společnost Sofia Kolín zajišťuje řadu služeb v oblasti vzdělávání a produkce. Již od roku 1994 jsme aktivní v oboru celoživotního vzdělávání a poskytujeme též školení a semináře. V oblasti produkce akcí zajišťujeme komplexní, promyšlený a přesně cílený event marketing pro úspěšnou prezentaci vaší značky či produktu.
naše reference

Ruský jazyk

KDY: Výuka probíhá v odpoledních hodinách dle dohody účastníků skupiny (max. 6 osob) a lektora 1x týdně – 2 x 45 min.

UČEBNÍ POMŮCKY: Používané pomůcky se skládají výhradně z cizojazyčných učebnic a jejich kombinací. Nejužívanější učebnicí je Raduga různých stupňů náročnosti. Rozšiřující texty k osvojení dostatečné slovní zásoby a reálií. pocházejí z ruské literatury, časopisů, bedekrů měst a kulturního dění. Poslechové nahrávky slouží k upevňování lexikálních, gramatických a frazeologických struktur jazyka.

TYPY KURZŮ

  • Začátečníci: tento kurz je určen uchazečům bez předchozího kontaktu s jazykem. Výukový program začíná výslovností a nejjednoduššími gramatickými jevy a konverzačními tématy. Důraz je kladen na osvojení azbuky a ukotvení přízvuku a intonace.

  • Mírně pokročilí: tato úroveň kurzu je určena „ notorickým začátečníkům“. Kurz probíhá fakticky od začátku, ale první lekce nejsou pro účastníky novinkou. Po absolvování 1 školního roku by se měl student domluvit při kontaktu s rodilým mluvčím a měl by ovládat přiměřenou slovní zásobu.

  • Středně pokročilí: účastníky tohoto kurzu se stávají ti, kteří už mají určité znalosti. Potřebují procvičit základní jazykové struktury a chtějí vést obsáhlejší rozhovory.

  • Pokročilí: tato úroveň slouží především k rozšíření slovní zásoby, vedení náročných konverzací. Současně ji lze využít jako příprava ke složení státní zkoušky či jiného certifikovaného atestu. Všechny varianty zkoušek, které jsou v Čechách nejvyhledávanější, umí naše agentura zprostředkovat bez nároků na honorář. Vaše úspěšné složení je totiž pro nás ceněnou vizitkou.

  • Individuální výuka: naši lektoři poskytují klientům individuální možnost studia, která je maximálně efektivní v pokroku v dosažení znalostí. Rozsah, náplň, četnost a rychlost výuky se odvíjejí pouze dle dohody s lektorem.

  • Konverzace: je určena zejména těm, kteří potřebují oprášit své znalosti a současně získat správnou výslovnost, např. před cestou do zahraničí. Lektorem je rodilý mluvčí a četnost, obsah a délka setkání je závislá na dohodě.

Naše služby

Vzdělávání

Odborná školení

Semináře

Produkce akcí

Event marketing

Novinky