Kdo jsme?
Společnost Sofia Kolín zajišťuje řadu služeb v oblasti vzdělávání a produkce. Již od roku 1994 jsme aktivní v oboru celoživotního vzdělávání a poskytujeme též školení a semináře. V oblasti produkce akcí zajišťujeme komplexní, promyšlený a přesně cílený event marketing pro úspěšnou prezentaci vaší značky či produktu.
naše reference

Anglický jazyk

KDY: Výuka probíhá v odpoledních hodinách dle dohody účastníků skupiny a lektora 1x týdně – 2 x 45 min.

UČEBNÍ POMŮCKY: Používané pomůcky se skládají výhradně z cizojazyčných učebnic a jejich kombinací.Výběr pomůcek má motivovat studenty k porozumění jazyku tak, aby byli schopni se domluvit už po prvním roce studia. Důraz je kladen nejen na zvládnutí gramatiky, ale současně na schopnost komunikovat a rozumět jazyku při kontaktu s rodilým mluvčím.

TYPY KURZŮ

 • Začátečníci: po absolvování 1 školního roku (10 měsíců) bude účastník ovládat přítomné časy, minulý čas prostý, čas budoucí a přiměřenou slovní zásobu. Měl by být běžně se domluvit.
  • Pomůcky: Headway + pracovní sešit + poslech, Grapevine + pracovní sešit + poslech, English Grammar in Use, English Vocabulary in Use, povídky, články z novin, texty písní...

 • Středně pokročilí: předpokladem pro účast v tomto kurzu je základní znalost jazyka, tj. časů a slovní zásoby. Po absolvování 1 školního roku by měl student ovládat všechny časy, měl by mít takovou slovní zásobu, aby se bez problému dohovořil a současně porozuměl.
  • Pomůcky: Headway + pracovní sešit + poslech, Grapevine + pracovní sešit + poslech, výběr cvičení z Cambridge 1 – 2, Project 1 – 3; Masterclass, English Grammar in Use, English Vocabulary in Use, povídky, články z novin, texty písní, četba knih v originálech...

 • Pokročilí: tato skupina je určena uchazečům, kteří potřebují svou angličtinu zdokonalit, nebo přivést ke státní či jinak certifikované zkoušce, jež naše agentura umí zprostředkovat. Kurz není zaměřen na výklad gramatiky, ale spíše na její trénink v praxi. Kromě intenzivního výcviku gramatiky a mluvy, se studenti posílí ve znalostech reálií, potřebných k získání zkoušky či certifikátu.
  • Pomůcky: Headway, Grapevine, vybraná cvičení z Cambridge, Projekt a Advanced Masterclass, English Grammar in Use a English Vocabulary in Use – advanced level, povídky, čůánky z novin, texty písní, četba knih v originálech, reálie, státnicová konverzační a poslechová cvičení...

 • Individuální výuka: naši lektoři poskytují klientům individuální možnost studia. Rozsah, náplň, četnost a rychlost výuky se odvíjejí pouze dle dohody s lektorem.

 • Konverzace: je určena zejména těm, kteří potřebují oprášit své znalosti a současně získat správnou výslovnost, např. před cestou do zahraničí. Lektorem je rodilý mluvčí a četnost, obsah a délka setkání je závislá na dohodě.

Naše služby

Vzdělávání

Odborná školení

Semináře

Produkce akcí

Event marketing

Novinky