Kdo jsme?
Společnost Sofia Kolín zajišťuje řadu služeb v oblasti vzdělávání a produkce. Již od roku 1994 jsme aktivní v oboru celoživotního vzdělávání a poskytujeme též školení a semináře. V oblasti produkce akcí zajišťujeme komplexní, promyšlený a přesně cílený event marketing pro úspěšnou prezentaci vaší značky či produktu.
naše reference

Kurzy pro seniory

Kurz Internet a elektronická pošta – 8 hodin

 • KDY: výuka probíhá v odpoledních hodinách 1 x týdně / 60 minut

 • KOMU JE KURZ URČEN: uživatelům s alespoň uživatelskými dovednostmi počítače.

 • CÍL: získat znalosti potřebné k dobré orientaci na Internetu a k dennodennímu užívání elektronické pošty se všemi jejich možnostmi.

 • CENA: 940 Kč (s možností splátek)


Anglický a německý jazyk

 • KDY: lekce probíhají v odpoledních hodinách 1x týdně – 60 minut.

 • KOMU JSOU KURZY URČENY: pro všechny úrovně znalostí. Rozčlenění do skupin provádí zkušený metodik. Skupina čítá max. 6 osob.

 • CÍL: domluvit se v daném jazyce v běžných denních situacích a získat dostatečnou slovní zásobu ke složitějším rozhovorům s rodilým mluvčím.

 • CENA: 3 705 Kč / školní rok – 95 Kč / 60 minut. (možnost splátek)


Základy obsluhy osobního počítače

 • KDY: lekce probíhají v odpoledních hodinách 2x týdně – 60 minut.

 • KOMU JE KURZ URČEN: osobám bez jakýchkoli odborných dovedností.

 • CÍL: odbourat obavy z obsluhy počítače a získat dovednosti potřebné např. k vytvoření textového dokumentu, tabulky apod. Uchazeči se seznámí se základním programovým vybavením běžného počítače tak, aby byli schopni využít jeho nejvyužívanějších funkcí.

 • CENA: 1 900 Kč (s možností splátek)


Naše služby

Vzdělávání

Odborná školení

Semináře

Produkce akcí

Event marketing

Novinky