Kdo jsme?
Společnost Sofia Kolín zajišťuje řadu služeb v oblasti vzdělávání a produkce. Již od roku 1994 jsme aktivní v oboru celoživotního vzdělávání a poskytujeme též školení a semináře. V oblasti produkce akcí zajišťujeme komplexní, promyšlený a přesně cílený event marketing pro úspěšnou prezentaci vaší značky či produktu.
naše reference

Termín: 01. 12. 2018

Přednášející: RNDr. Ivan BRYCHTA, přední lektor, daňový poradce, autor odborných publikací

Program:

-   změny v daních z příjmů pro fyzické osoby (snížení „paušálních“ výdajů a možnost kombinace s daňovým zvýhodněním na děti, daň stanovená paušální částkou, vypořádání spoluvlastnictví, příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu, změny pro slevy na dani pro invalidní osoby, zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti a úprava podmínek pro výplatu bonusu, a další)

-   změny v daních z příjmů pro právnické osoby (osvobození bezúplatných příjmů vybraných veřejně prospěšných poplatníků, zásadní změny pro rodinné fundace, změny v podmínkách snížení základu daně podle § 20 odst. 7, rozšíření vymezení mateřských společností a další)

-   další změny v daních z příjmů (úprava vymezení majetku a jeho ceny, změny v odpisování /např. u nehmotného majetku, nabytí spoluvlastnických podílů, pro technické zhodnocení provedené podnájemcem/, změny u finančního leasingu a další)

-   změny v zákoně o DPH (dopady změn v DPH od 1.7.2017 a související výklady - okamžik uskutečnění plnění, přiznávání DPH ze záloh, rozšíření tuzemské přenesené daňové povinnosti, nedoložené odcizení, ztráta či zničení majetku, nespolehlivá osoba, změny pro společníky společnosti ve vztahu k DPH a další podle vývoje legislativy)

-   změny dalších daňových zákonů (dopad změn v daňovém řádu od 1.7.2017 a další změny dle vývoje legislativy)

-   změny v účetních předpisech (zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky či české účetní standardy, vše dle vývoje legislativy)

-   nejdůležitější změny v pojistných zákonech pro rok 2018 ve vztahu k daním a účetnictví a další.

-  Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy ve srovnání s dřívějším stavem. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy posluchačů.

-   Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál.


Místo konání: Odborná střední škola podnikatelská,  U Křižovatky 262, Kolín IV., 280 02


Cena semináře: 1.690 Kč/os. (vč. DPH)

Cena oběda: 90 Kč/ os. (vč. DPH), oběd není povinnou součástí

Přihláška ke stažení zde

Naše služby

Vzdělávání

Odborná školení

Semináře

Produkce akcí

Event marketing

Novinky
22.08.2017
Jazykové kurzy v nové sezóně 2017/2018
Využijte 25% slevu u skupinové výuky jazyků. Slevu uplatněte do 15. září. Těšíme se na Vás v novém školním roce.
06.09.2016
Otevíráme semináře s novelami od 2017 s TOP lektory České republiky!!!
Vítáme Vás v nové vzdělávací sezóně. V kategorii Semináře naleznete nová školení vedená skutečnými kapacitami ve svém oboru. Školení v této sekci budou přibývat dle dohodnutých termínů s lektory. Pokud postrádáte ten "svůj" seminář, budeme rádi za námět prostřednictvím Kontaktů. Aktuální semináře naleznete zde.