Kdo jsme?
Společnost Sofia Kolín zajišťuje řadu služeb v oblasti vzdělávání a produkce. Již od roku 1994 jsme aktivní v oboru celoživotního vzdělávání a poskytujeme též školení a semináře. V oblasti produkce akcí zajišťujeme komplexní, promyšlený a přesně cílený event marketing pro úspěšnou prezentaci vaší značky či produktu.
naše reference

Termín: 15. 01. 2020

Přednášející: Ing. IVA STEJSKALOVÁ, přední lektorka, vedoucí oddělení nepřímých daní Finančního úřadu pro Pardubický kraj

Program:

 • přehled o novelách zákona o DPH – již platných i plánovaných
 • nové vymezení pojmu úplata
 • věcná břemena jako předmět daně z přidané hodnoty

 • upřesnění pojmu ekonomická činnost

 • poskytování elektronických služeb a MOSS

 • plánovaný OSS u e-shopů

 • místo plnění u řetězových dodávek

 • call off stocks

 • změny v oblasti pořízení zboží a třístranného obchodu

 • dodání dovezeného zboží

 • uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů

 • vymezení základu daně, změna výpočtu daně u úplaty

 • změny u vystavování souhrnných daňových dokladů

 • povinnost vynaložit úsilí k doručení daňového dokladu

 • opravy základu daně a daně – nová úprava pro nedobytné pohledávky

 • novinky v sazbách daně z přidané hodnoty

 • prodej a pronájem nemovitostí vs. ubytování

 • plnění poskytovaná jako protihodnota členského příspěvku

 • úpravy v osvobození od daně při vývozu

 • služby vázané na dovoz a vývoz

 • úpravy ustanovení týkajících se kontrolních hlášení

 • změny v dobrovolné registraci identifikovaných osob

 • nové vymezení osoby povinné přiznat daň

 • časové posuny

 • otázky, diskuze

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál.

Místo konání: Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby s.r.o.,  U Křižovatky 262, Kolín IV., 280 02


Cena semináře: 2.057 Kč/os. (vč. DPH)

Cena oběda: 110 Kč/ os. (vč. DPH), oběd není povinnou součástí

Přihláška ke stažení zde

Naše služby

Vzdělávání

Odborná školení

Semináře

Produkce akcí

Event marketing

Novinky