Kdo jsme?
Společnost Sofia Kolín zajišťuje řadu služeb v oblasti vzdělávání a produkce. Již od roku 1994 jsme aktivní v oboru celoživotního vzdělávání a poskytujeme též školení a semináře. V oblasti produkce akcí zajišťujeme komplexní, promyšlený a přesně cílený event marketing pro úspěšnou prezentaci vaší značky či produktu.
naše reference

Termín: 06. 12. 2019

Přednášející: Ing. IVA STEJSKALOVÁ, přední lektorka, vedoucí oddělení nepřímých daní Finančního úřadu pro Pardubický kraj

Program:

 • nové vymezení pojmu úplata 
 • věcná břemena jako předmět daně z přidané hodnoty
 • upřesnění pojmu ekonomická činnost
 • poskytování elektronických služeb
 • dodání dovezeného zboží
 • uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů
 • vymezení základu daně, změna výpočtu daně u úplaty
 • změny u vystavování souhrnných daňových dokladů
 • povinnost vynaložit úsilí k doručení daňového dokladu
 • opravy základu daně a daně – nová úprava pro nedobytné pohledávky
 • prodej a pronájem nemovitostí vs. ubytování
 • plnění poskytovaná jako protihodnota členského příspěvku
 • osvobozená plnění pro členy uskutečňující osvobozenou činnost
 • úpravy v osvobození od daně při vývozu
 • služby vázané na dovoz a vývoz
 • úpravy ve vracení daně
 • elektronická podání povinná pro identifikované osoby
 • úpravy ustanovení týkajících se kontrolních hlášení
 • změny v dobrovolné registraci identifikovaných osob
 • nové vymezení osoby povinné přiznat daň
 • časové posuny
 • otázky, diskuze

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál.

Místo konání: Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o.,  U Křižovatky 262, Kolín IV., 280 02


Cena semináře: 2.050 Kč/os. (vč. DPH)

Cena oběda: 90 Kč/ os. (vč. DPH), oběd není povinnou součástí

Přihláška ke stažení zde

Naše služby

Vzdělávání

Odborná školení

Semináře

Produkce akcí

Event marketing

Novinky