Kdo jsme?
Společnost Sofia Kolín zajišťuje řadu služeb v oblasti vzdělávání a produkce. Již od roku 1994 jsme aktivní v oboru celoživotního vzdělávání a poskytujeme též školení a semináře. V oblasti produkce akcí zajišťujeme komplexní, promyšlený a přesně cílený event marketing pro úspěšnou prezentaci vaší značky či produktu.
naše reference

Termín: 06. 04. 2020, 9 . 14 hod.

Přednášející: RNDr. IVAN BRYCHTA, přední lektor, daňový poradce, autor odborných publikací

Program: 

  • změny v daních z příjmů v roce 2020 (implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, rozšíření na společníky osobních společností a ve vztahu k základnímu investičnímu fondu, nový limit pro osvobozené výhry, změny v důsledku zvýšení minimální a průměrné mzdy, promítnutí terminologie mezinárodních smluv, úpravy rezerv v pojišťovnictví a promítnutí do daní z příjmů, a další),
  • změny v zákoně o DPH (změny u finančních leasingů, změna sazeb u tepla a chladu, další změny sazeb v souvislosti s novelou EET, implementace směrnic EU např. pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu EU, pro dodání zboží v řetězci nebo pro režim skladu, změny u zvláštního režimu pro cestovní službu a další),
  • změny dalších daňových zákonů a s daněmi souvisejících předpisů (novela zákona o elektronické evidenci tržeb, vč. nového zvláštního režimu, úprava daňových sazeb u hazardních her, zvýšení spotřebních daní, změny zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, zásadní úprava daňového řádu, nejen v otázkách daňové informační schránky, zálohy na daňový odpočet anebo sankcí správce daně a ustanovení o úrocích, upozornění na sazby cestovních náhrad v roce 2020 a další),
  • změny v účetních předpisech (v zákoně o účetnictví, prováděcích vyhláškách a v Českých účetních standardech, v návaznosti na vývoj legislativy),
  • aktuální výklady správce daně k novinkám v daňové oblasti (dle zveřejněných Sdělení a Informací GFŘ, dle závěrů Koordinačního výboru) a další změny v návaznosti na legislativní proces.
  • Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy ve srovnání s dřívějšími.

    Účastníci obdrží podkladový materiál. Během semináře budou zodpovězeny dotazy k probírané problematice.


    Místo konání: Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o.,  U Křižovatky 262, Kolín IV., 280 02

     Cena semináře: 1 700 Kč/os. bez DPH

     Cena oběda: 110 Kč/ os. vč. DPH, oběd není povinnou součástí

Přihláška ke stažení zde

Naše služby

Vzdělávání

Odborná školení

Semináře

Produkce akcí

Event marketing

Novinky